Απονομή Αναμνηστικού Διπλώματος σε Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Απονομή Αναμνηστικού Διπλώματος σε Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές

 

    - Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ θα απονέμετε αναμνηστικό δίπλωμα σε όσους κατέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με βαθμό λίαν καλώς και άνω.

    - Η έναρξη χορήγησης του παραπάνω διπλώματος και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών αφορά όσους κατέκτησαν τον παραπάνω τίτλο από την 1η Ιαν 2021 και εντεύθεν.

    - Ως δικαιολογητικά καθορίζονται τα θεωρημένα Φ/Α του τίτλου σπουδών από τη γραμματεία της Σχολής που παρελήφθησαν.

   - Ως ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται η 1η Δεκ εκάστου έτους αρχής γενομένης από 1 Δεκ 2021, ώστε η απονομή να γίνεται με το τέλος της κάθε χρονιάς.

     - Η χορήγηση αφορά τα Τακτικά μέλη μας, Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και τα τέκνα αυτών.

 

 

                                                                                                                                                              Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ                                                                                                                                                                                    Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων