ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕΜ "Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕΜ

<<Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ>>

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕΜ (Σ.Α.Α.ΣΕΜ) << Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ>>

Προσκαλεί

σύμφωνα με το καταστατικό, του τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνελεύσεων της Π.Ο.Σ., Τζώρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος 5ο όροφο και σε περίπτωση μη απαρτίας (εκτιμάται ότι θα υπάρχει απαρτία), την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με θέματα ημερήσιας διάταξης και διαδικασίες όπως παρακάτω.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα θέματα τα οποία θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη, προς συζήτηση, είναι τα παρακάτω:

α. Χαιρετισμός του Προέδρου του Σ.Α.Α.ΣΕΜ.-Αγιασμός.

β. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του Δ.Σ.για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

γ. Οικονομικός Απολογισμός ΄Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ. Προγραμματισμός οικονομικός και δράσεων - Προτάσεις έτους 2022.

ε. Λοιπά θέματα τα οποία, από το Δ.Σ., θα κριθούν ότι πρέπει να τεθούν στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Αρχαιρεσίες.

ζ. Κοπή Πίτας.

Εντός του χώρου της αίθουσας συνελεύσεων της Π.Ο.Σ. θα εισέρχονται μόνον οι εμβολιασθέντες, οι νοσήσαντες με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού και όσοι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test,ανάλογα με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε σχέση με τη λήψη μέτρων λόγω πανδημίας , τη συγκεκριμένη περίοδο.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να δηλώσουν υποψηφιότητα για ανανέωση του Δ.Σ.ή της Ε.Ε., προκειμένου ο Σύνδεσμος να συνεχίσει αλλά και να βελτιώσει τη δυναμικά που έχει αποκτήσει.

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                                                                                        Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Σαΐτης                                                                                             Σωτήριος Χαρωνίτης

    Υπτγος ε.α.                                                                                                            Αντγος ε.α.