Ανακοίνωση-Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)

   Γνωρίζεται ότι η τακτική Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, θα πραγματοποιηθεί την 15 ή εναλλακτικά την 22 Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 18Α.

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).
  • Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ έτους 2021.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2021.
  • Προϋπολογισμός 202
  • Λοιπά θέματα.

Για το ΔΣ

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Γενικός Γραμματεύς ΛΚΙ