Ανακοίνωση Μ.Τ.Σ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

1. Σας γνωρίζουμε λόγω ύπαρξης δημοσιευμάτων ότι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραγραφής των οφειλών του Μ.Τ.Σ. προς τα τέκνα των μετοχομερισματούχων, τα οποία έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του ΒΟΕΑ.

2. Το συμπληρωματικό ποσό θα καταβληθεί κανονικά μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4472/2017. Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή των Ελλήνων τον Ιούλιο του 2022.


–Ο– 
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξχος Αντώνογλου Δημήτριος

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ε.Α.Α.Σ.