ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

                           

ΜΑΪΟΣ 31, 2021

                                                                                                                   Ανακοίνωση ΜΤΣ

Γνωρίζεται, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ότι το ΜΤΣ παρέχει ενημέρωση των μερισματούχων του, σχετικά με τις φορολογικές βεβαιώσεις και τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας τους, μέσω της ιστοσελίδας του (mts.army.gr), στις επιλογές:

«Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων Μ.Τ.Σ.» και

«Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Μηνιαίων Αναλυτικών Φύλλων Μ.Τ.Σ.», αντίστοιχα.

 Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ΜΤΣ

                                                                                                                        Σχης (Ο) Αντώνογλου Δημήτριος