Ανακοίνωση Κ.Α.Α.Υ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι εκ των μελών μας, επιθυμούν να παραθερίσουν στην 1η παραθεριστική σειρά (05 έως 17/5/2022) στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 26 Απρ 2022, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα αίτησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και της υπ΄αριθ. ένα (1) 05 Μαρ 2022 ανακοίνωσής μας, ως εξής:

1) Αποστολή της σαρωμένης, συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης σχετικής αίτησης, στο email του τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ: kaayeaas@gmail.com, σε μορφή .pdf. (Για την Αίτηση πατήστε ΕΔΩ)

2) Οι αιτήσεις να συνοδεύονται από σαρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΣ, σε μορφή .pdf.

3) Θα τηρηθεί χρονολογική σειρά προτεραιότητας (ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ), μέχρι πλήρωσης των θέσεων της ΕΑΑΣ.

 

Τμήμα ΚΑΑΥ /Ε.Α.Α.Σ.