ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των εξόδων της, ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβριο μια προσπάθεια μείωσης του κόστους έκδοσης και αποστολής της Εθνικής Ηχούς στα μέλη της. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί και μέχρι στιγμής έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

     Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι είτε έχουν δώσει εσφαλμένα στοιχεία , είτε δεν τα έχουν επικαιροποιήσει με αποτέλεσμα να μην ανευρίσκονται.

     Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. αποφάσισε τη διακοπή αποστολής της εφημερίδας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσους συναδέλφους δεν απαντούν στις προσπάθειές μας και είναι αδύνατο να εξευρεθούν .

     Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι δεν λάβουν το φύλλο της εφημερίδος μηνός Απριλίου 2021 ή και μεταγενέστερα, και επιθυμούν να τη λαμβάνουν, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Παραρτήματα στα οποία ανήκουν, τα οποία στη συνέχεια και μέχρι 15 Ιουνίου το αργότερο να υποβάλλουν στην Ε.Α.Α.Σ. πρόσθετες λίστες με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών τους.

     Οι διαμένοντες στο Ν. Αττικής, μπορούν να επικοινωνούν με την Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. στο 210 36 33 797 εσωτ. 27 Γραφείο Μητρώου Μελών "

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων