ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. (Λειτουργία Κουρείου)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Γίνεται γνωστό στα μέλη της Ενώσεως, ότι το κουρείο που λειτουργεί στο κτίριο της Ε.Α.Α.Σ., θα παραμείνει κλειστό από Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 30  Αυγούστου.

 

                                                                                                                                                              Για το Δ.Σ.

                                                                                                                                                              Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων