Παραθερισμός Τέκνων ΑΜΕΑ ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στις Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2022