Οικονομική Επιδότηση Παραθερισμού Τέκνων Προσωπικού του ΣΞ σε Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις