ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ (αρμόδια κατανομής των οικημάτων στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα), υπάρχει το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον θέσεων στην ΕΑΑΣ για τη 10η (08 έως 20/09/2022) και την 11η (22 έως 04/10/2022) Παραθεριστικές Σειρές.

  Εάν και εφόσον οι θέσεις αυτές πλεονάσουν από τις θέσεις των αναπληρωματικών μας των εν λόγω Παραθεριστικών Σειρών (10ης και 11ης), θα τεθούν στη διάθεση των αναπληρωματικών άλλων σειρών (4ης έως και 9ης) οι οποίοι δεν παραθέρισαν τη φετινή Παραθεριστική Περίοδο (2022) και επιθυμούν να παραθερίσουν στη 10η και 11η Παραθεριστικές Σειρές.

  Για το σκοπό αυτό το Τμήμα ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ έχει καταρτίσει πίνακα όλων των αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν παραθέρισαν κατά τη φετινή Παραθεριστική Περίοδο 2022, (η προτεραιοποίηση έχει γίνει σύμφωνα με τη φετινή μοριοδότηση).

  Κατόπιν των παραπάνω, όσοι από τους αναπληρωματικούς 4ης έως και 9ης Παραθεριστικής Σειράς 2022 δεν παραθέρισαν και επιθυμούν να παραθερίσουν στις Παραθεριστικές Σειρές 10η και 11η, να το δηλώσουν στο Emailτου Τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ (kaayeaas@gmail.com)ή τηλεφωνικά στο 210 3621201 ή με sms στο 6936544002, ενδεικτικά ως εξής: «Έχω επιλεγεί ως αναπληρωματικός και ΔΕΝ παραθέρισα κατά τη φετινή Παραθεριστική Περίοδο. Ναι, επιθυμώ να παραθερίσω στη 10η ή/και 11η παραθεριστική Σειρά». [Μπορούν να επιλεγούν είτε η μία εκ των δύο, είτε και οι δύο παραθεριστικές σειρές (10η και 11η)]

 

Τμήμα ΚΑΑΥ/Ε.Α.Α.Σ.