ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΑΥ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γνωρίζεται στα μέλη μας, ότι το ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα» θα λειτουργήσει, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2022-2023, από 11 Οκτ 2022 έως και 06 Απρ 2023.

 1.  Οι επιλογές των παραθεριστών, σχετικά με τη διάθεση οικημάτων, θα είναι οι παρακάτω:
  α. Παραμονή διάρκειας 3 ημερών (3 διανυκτερεύσεις) από
  Παρασκευή 12:00 έως ∆ευτέρα (αναχώρηση, μέχρι 12:00).
  β. Παραμονή διάρκειας 7 ημερών (7 διανυκτερεύσεις), από
  Παρασκευή 12:00 έως και Πέμπτη (αναχώρηση, μέχρι 12:00).
  γ. Δυνατότητα διαδοχικής διάθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω,
  σε περίπτωση εκ νέου επιθυμίας και δυνατότητας, από το ΚΑΑΥ.
 2. Η Λέσχη θα λειτουργεί καθημερινά από 13:00 έως 22:00. Θα παρασκευάζει δύο(2) μενού τις καθημερινές και τρία(3) μενού τα Σαββατοκύριακα, με ταυτόχρονη διάθεση εδεσμάτων της ώρας.
 3. Η διάθεση των οικημάτων, θα γίνεται αποκλειστικά από την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, κατόπι ν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων (τηλ. 210-7496273, 210-7496178, 210-7496173), μέχρι 13:00 της προτελευταίας ημέρας, της περιόδου επιλογής των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1α (ημέρα Τετάρτη).
 4. Δικαίωμα κράτησης οικήματος και διανυκτέρευσης στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, έχουν μόνο οι έχοντες δικαίωμα παραθερισμού και τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1α του Παραρτήματος «Α» της ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3.
 5. Το μίσθωμα του οικήματος για κάθε διανυκτέρευση, θα είναι:

α. Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων μέχρι 31 Δεκ 22
(1) Αντγοι : 5,30€
(2) Υπτγοι- Ταξχοι : 4,90€
(3) Ανώτεροι Αξκοί : 4,40€
(4) Κατώτεροι Αξκοί : 4,10€
(5) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι: 3,70€

β. Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων από 1 Ιαν 23

(1) Αντγοι : 8,00€
(2) Υπτγοι- Ταξχοι : 7,50€
(3) Ανώτεροι Αξκοί : 7,00€
(4) Κατώτεροι Αξκοί : 6,50€
(5) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι, Ορφανικές Οικογένειες : 6,00€

 1. Επισημαίνεται ότι:

α. Εντός του ΚΑΑΥ λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο παρέχει Α ́ βοήθειες, όπου απαιτείται. Δεν παρακολουθεί χρονίως πάσχοντες, ούτε παρέχει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, δεν χορηγεί - συνταγογραφεί φάρμακα για χρόνια και εξειδικευμένα νοσήματα.

β.Η χρόνια φαρμακευτική αγωγή, που λαμβάνει κάθε παραθεριστής/τρια και η διαθεσιμότητα αυτής αποτελούν ευθύνη του ίδιου/ας.

 

Το Τμήμα ΚΑΑΥ/Ε.Α.Α.Σ.