ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΑΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι εκ των Μελών μας, επιθυμούν να παραθερίσουν στην 11η παραθεριστική σειρά (22/09 έως 04/10/2022) στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, μπορούν να το δηλώσουν στο Emailτου Τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ (kaayeaas@gmail.com)ή τηλεφωνικά στο 210 3621201 ή με smsστο 6936544002.

Η προτεραιοποίηση των παραπάνω επιθυμούντων θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και της υπ΄ αριθ. ένα (1) 05 Μαρ 2022 ανακοίνωσής μας και ως εξής:

1) Όσοι δεν παραθέρισαν καθόλου το 2022 [Κανονικοί, Αναπληρωματικοί και Εκπρόθεσμοι (αυτοί που δεν υπέβαλαν αρχική αίτηση το 2022)].

2) Όσοι παραθέρισαν το 2022 μία (1) φορά, δύο (φορές) κ.ο.κ.

2) Με χρονολογική σειρά προτεραιότητας δήλωσης επιθυμίας μέχρι πλήρωσης των κενών διαθέσιμων θέσεων της ΕΑΑΣ.

Οι επιθυμίες των εκπροθέσμων Μελών μας (αυτοί που δεν υπέβαλαν αρχική αίτηση το 2022) θα συνοδεύονται από σαρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΣ, σε μορφή .pdf, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στο email του τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ: kaayeaas@gmail.com, μέχρι 15/09/2022.

 

Τμήμα ΚΑΑΥ/Ε.Α.Α.Σ.