E.A.A.Σ.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ

Subscribe to ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ feed ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στην Δι@ύγεια
Updated: 59 min 19 sec ago

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων - ΑΔΑ: 7Κ3Π6-4ΧΥ

Thu, 07/31/2014 - 18:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής Ικάρων για την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ), για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Αναρτήθηκς στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ3Π6-4ΧΥ

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ' αριθµ. 17/14 του 201ΚΕΦΑ, για την Εκποίηση Άχρηστου Υλικού - ΑΔΑ: 6Υ8Ζ6-Δ5Ζ

Thu, 07/31/2014 - 18:00

Το 201ΚΕΦΑ (201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας) προκηρύσσει πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισµό για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Υ8Ζ6-Δ5Ζ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 20/14 της ΥΠ/ΠΑ - ΑΔΑ: ΩΡΧ36-ΙΤΥ

Thu, 07/31/2014 - 14:19

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό σε ευρώ (€), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για τη λήψη ειδικών εκπτωτικών τιµών από ξενοδοχεία για τη διαµονή του προσωπικού της ΠΑ στο Ν. Αττικής, πλην της περιοχής Ελευσίνας. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, µε δικαίωµα ανανέωσης µε τους ίδιους όρους και τιµές για ένα (1) επιπλέον έτος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΧ36-ΙΤΥ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 05/14 της 206 ΠΑΥ, για την ανάθεση έργου - ΑΔΑ: 7ΤΦ96-79Ζ

Thu, 07/31/2014 - 10:21

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση Ζημιών Κτηρίου Διαμερισμάτων Μ-3 στο ΚΕΔΑ-Ζ" με προυπολογισμό 87.905,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΦ96-79Ζ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 21/14 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικών - ΑΔΑ: ΒΜ256-1Δ5

Wed, 07/30/2014 - 14:25

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό σε ευρώ (€), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια δεκατριών (13) τεµαχίων του "Υλικού CAD/PAD µε NSN 1377 - 01 - 561 - 6371, P/N 1810 - 033 - 01, HOIST GUILLOTINE CABLE CUTTER του Ε/Π AB - 205" προς κάλυψη απαιτήσεων έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και απαλλασσοµένης ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΜ256-1Δ5

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του ΚΕΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πρότυπου Συνεργείου NDI - ΑΔΑ: ΩΡ9Α6-2Η9

Wed, 07/30/2014 - 14:13

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φορητών συσκευών Eddy Current και Bond Testing.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΠΩ6-ΧΤΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ. 02/14 της 4ης ΜΣΕΠ, για την Εκποίηση Άχρηστου Σιδήρου - ΑΔΑ: ΩΡ9Α6-2Η9

Tue, 07/29/2014 - 15:39

Η 4η ΜΣΕΠ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για εκποίηση άχρηστου σιδήρου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡ9Α6-2Η9

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ. 01/14 της 131ΣΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών - ΑΔΑ: 6ΔΛΓ6-Ψ7Γ

Tue, 07/29/2014 - 15:25

Η 131 Σμηναρχία Μάχης (131ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση αχρήστων υλικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΛΓ6-Ψ7Γ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίµων ΠΑ 2014 Ε΄ ΕΣΣΟ - ΑΔΑ: Ω8Ε96-ΨΗΩ

Mon, 07/28/2014 - 15:49

Καλούµε για κατάταξη στις τάξεις της Πολεµικής Αεροπορίας, τους στρατεύσιµους που έχουν κατανεµηθεί ή µεταφερθεί στην Πολεµική Αεροπορία, είναι σωµατικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες.

Αναρτήθηκε στη ΔιαΥγεια με ΑΔΑ: Ω8Ε96-ΨΗΩ

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 11/21-7-2014 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Mon, 07/28/2014 - 15:24

Ανακοινώνεται ότι την 21/8/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 24 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου μίσθωσης για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Κάντε κλικ εδώ για τους Όρους

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Aναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης - Απομάκρυνσης Αποβλήτων - ΑΔΑ: ΩΗ3Ν6-ΔΡ7

Thu, 07/24/2014 - 14:24

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης - απομάκρυνσης αποβλήτων από τις μονάδες της ΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ3Ν6-ΔΡ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/14 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια - Αναγόμωση Μπαταριών Ιατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού - AΔΑ: Ω4ΝΙ6-Β1Ε

Thu, 07/24/2014 - 11:33

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 13/14 για την Προμήθεια - Αναγόμωση Μπαταριών Ιατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα τέσσερα (14.064,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΝΙ6-Β1Ε

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 21/14 του 251ΓΝΑ, για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων - AΔΑ: 7Β826-ΚΤΝ

Thu, 07/24/2014 - 11:28

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ' είδος σε ευρώ, ανάδειξης εργολάβου για την διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α) του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β826-ΚΤΝ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ' αριθµ. 6/14 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ξιφών - ΑΔΑ: 67Ο06-ΛΝΠ

Wed, 07/23/2014 - 12:34

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού υπ' αριθµ. 6/14, για την προμήθεια ξιφών με θύσανο και ιμάντα ανάρτησης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67Ο06-ΛΝΠ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ. 01/14 της 131ΣΜ, την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών - ΑΔΑ: Β8ΕΨ6-81Χ

Wed, 07/23/2014 - 12:29

Η 131 Σμηναρχία Μάχης (131ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση αχρήστων υλικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Β8ΕΨ6-81Χ

Ανακοίνωση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Π. 11/14 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία Νομού Αττικής - ΑΔΑ: ΩΒΝ36-Κ9Τ

Tue, 07/22/2014 - 16:12

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη λήψη ειδικών εκπτωτικών τιμών από ξενοδοχεία Νομού Αττικής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΝ36-Κ9Τ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ. 08/14 της 117ΠΜ, για την Εκποίηση Αχρήστων Υλικών - ΑΔΑ: ΩΕΒΕ6-7Ι6

Tue, 07/22/2014 - 16:05

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση αχρήστων υλικών - πλαστικές ξαπλώστρες - πλαστικές καρέκλες - πλαστικά τραπέζια - πλαστικά βαρέλια - πλαστικά μπετόνια.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΒΕ6-7Ι6

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 12/14 της ΔΑΕ, για την Eπισκευή Συστήματος Βιολογικού Καθαρισμού ΟΣΕΑΑΥ & Μοτέλ Αγάμων 6ης ΜΣΕΠ - ΑΔΑ: ΩΞ2Ζ6-ΓΣΦ

Tue, 07/22/2014 - 16:00

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 12/14 για την επισκευή συστήματος βιολογικού καθαρισμού ΟΣΕΑΑΥ & μοτέλ αγάμων - 6ης ΜΣΕΠ της Μυκόνου μετά των υλικών με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών (5.022,09€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ2Ζ6-ΓΣΦ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 13/14 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου - AΔΑ: 6ΕΩΜ6-ΚΕΚ

Tue, 07/22/2014 - 11:50

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισµό υπ’ αριθ. 13/14, για την προμήθεια φίλτρων αεροπορικού καυσίμου, με υποβολή ενσφράγιστων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 60.000,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΩΜ6-ΚΕΚ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ'αριθμ. 04/14 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικού Λατομείου - AΔΑ: 7ΕΗΞ6-Ξ1Ψ

Mon, 07/21/2014 - 12:56

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια κατάλληλου υλικού λατομείου διαφόρων διαστάσεων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 63.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΕΗΞ6-Ξ1Ψ

Pages

Back to Top