E.A.A.Σ.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ

Subscribe to ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ feed ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΓΕΑ
Διαγωνισμοί - Θέματα ΠΑ στην Δι@ύγεια
Updated: 1 hour 32 min ago

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Καυσίμου - ΑΔΑ: ΩΧ3Θ6-Φ9Ρ

Fri, 08/28/2015 - 14:26

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια "Καυσίμου AVGAS 100LL" προς κάλυψη αναγκών κλιμακίου αεροπυρόσβεσης στη νήσο Κέρκυρα, και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 177.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ, για μια τετραετία (44.250,00 € ετησίως).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧ3Θ6-Φ9Ρ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 112 ΠΜ, για το έργο "Φωτισμός Οδικού Δικτύου ΟΣΕΑΑΥ" - ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ

Fri, 08/28/2015 - 14:21

Η 112 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕΑΑΥ» με προϋπολογισμό 36.900,00€ ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 3/15 του ΤΑΑ, για την Εκμίσθωση Καλλιεργητικής Έκτασης - ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Fri, 08/28/2015 - 13:27

Το Ταμείο Αεροπορικής Αμύνης (ΤΑΑ) μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του προκηρυχθέντος Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, που είχε ορισθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2015, για την εκμίσθωση ακινήτου προς καλλιέργεια έκτασης εβδομήντα εννέα (79) στρεμμάτων στη θέση «Καταράχι» Πύργου Ηλείας, ιδιοκτησίας ΤΑΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΟΩ6-Β04

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 67/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - Ανταλλακτικών/Υλικών Κλίνης CLINITRON - AΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Thu, 08/27/2015 - 13:39

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή των ειδών σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού - ανταλλακτικών/υλικών κλίνης CLINITRON. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (20.380,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 65/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - Ραμμάτων Χειρουργείου - AΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ

Thu, 08/27/2015 - 13:31

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ραμμάτων σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού - ραμμάτων χειρουργείου του 251 ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (59.899,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 30/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE - AΔΑ: ΒΧΧ06-Ν0Λ

Wed, 08/26/2015 - 12:14

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.17/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εκατόν είκοσι ενός (121) τεμαχίων του υλικού με περιγραφή BLADE (NSN:2840200026134, P/N 3118204-01 CAGE CODE 00198, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:PRATT & WHITNEY CANADA) ή ισοδύναμο αυτού, για την κάλυψη απαιτήσεων FARM OUT των ενταγμένων Α/Κ του Α/Φ CL-415 στην ΕΑΒ ΑΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΧΧ06-Ν0Λ

Κάντε κλικ εδώ για την Διακήρυξη

Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου Επιμεταλλώσεων - ΑΔΑ: Ω9ΙΩ6-6Ξ2

Fri, 08/21/2015 - 15:31

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξοπλισμού συνεργείου επιμεταλλώσεων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 65.000,00 Eυρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω9ΙΩ6-6Ξ2

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 112ΠΜ, για την Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής Ά και Γ’ ΟΣΕΑΑΥ - ΑΔΑ: ΩΑΒΘ6-Μ7Ω

Thu, 08/20/2015 - 17:03

Η 112ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής Ά και Γ' ΟΣΕΑΑΥ" με προϋπολογισμό 36.900,00€ ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Οικοδομικές εργασίες 10.161,39 € και β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 14.768,15 € (με ΓΕ & ΟΕ 28% και απρόβλεπτα 15%) και αφορά στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής σε Α' και Γ' οικήματα ΟΣΕΑΑΥ της 112 ΠΜ στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΒΘ6-Μ7Ω

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για τη Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων - ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Mon, 08/17/2015 - 16:27

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων, συνολικής δαπάνης 96.430,00 €.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του ΚΕΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου Επιμεταλλώσεων - ΑΔΑ: ΩΨΛΛ6-ΛΔΒ

Fri, 08/14/2015 - 14:10

Ματαίωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επιμεταλλώσεων, για κάλυψη αναγκών κρατικού εργοστασίου αεροσκαφών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΛΛ6-ΛΔΒ

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 111ΠΜ, για την Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πολυκατοικιών Π2 και Υπόλοιπου Π1 - ΑΔΑ: 7ΝΥΤ6-ΞΓΕ

Thu, 08/13/2015 - 16:59

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πολυκατοικιών Π2 και Υπόλοιπου Π1 (111ΠΜ-15-01) συνολικής δαπάνης 50.700,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΥΤ6-ΞΓΕ

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2015 Ε'/ΕΣΣΟ - ΑΔΑ: Ω5Ψ76-5ΡΦ

Thu, 08/13/2015 - 13:07

Καλούµε για κατάταξη στις τάξεις της Πολεµικής Αεροπορίας τους στρατεύσιµους που έχουν κατανεµηθεί ή µεταφερθεί στην Πολεµική Αεροπορία, είναι σωµατικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Ψ76-5ΡΦ

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισµού (116ΠΜ-15-01) της 116ΠΜ, για την Αντικατάσταση Κουφωµάτων Αλουµινίου - ΑΔΑ: 6ΙΔΑ6-ΩΥΙ

Fri, 08/07/2015 - 14:01

Η 116ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΣΕΑΑΥ Μ-1 & Μ-2 (116ΠΜ-15-01)", συνολικής δαπάνης 28.500,00 ευρώ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΔΑ6-ΩΥΙ

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 04/15 της 206ΠΑΥ, για την Κατασκευή Υποδομής Καταστροφής Rocket Motors - ΑΔΑ: 7ΩΩΚ6-9ΜΔ

Wed, 08/05/2015 - 13:22

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Υποδομής Καταστροφής ROCKET MOTORS (R/MS) Πυραύλων Α-Α και Α-Ε της Π.Α. στη 204 ΜΓΑΠ», με προϋπολογισμό 742.186,00 ευρώ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΩΩΚ6-9ΜΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30/2015 της 128 ΣΕΤΗ, για την Προµήθεια Υλικών Καθαρισµού - Στεγανοποίησης Δεξαµενών Ύδατος - ΑΔΑ: ΩΜΒΝ6-ΒΦΩ

Tue, 08/04/2015 - 15:54

Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υλικών, που αφορούν στον καθαρισµό και στεγανοποίηση δεξαµενών ύδατος της Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΒΝ6-ΒΦΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29/2015 της 128 ΣΕΤΗ, για τον Καθαρισµό - Στεγανοποίηση Δεξαµενών Ύδατος - ΑΔΑ: 6ΝΚ46-44Φ

Tue, 08/04/2015 - 15:50

Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συµφωνητικού, για την εκτέλεση εργασιών όσον αφορά στον καθαρισµό - στεγανοποίηση των δεξαµενών ύδατος Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΚ46-44Φ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28/2015 της 128 ΣΕΤΗ, για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Συστήµατος Ψύξης - ΑΔΑ: 6ΜΑΣ6-ΨΧ7

Tue, 08/04/2015 - 15:46

Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ψύξης, στο θάλάµο συντήρησης µαγειρείων Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΑΣ6-ΨΧ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27/2015 της 128ΣΕΤΗ, για την Προµήθεια Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ασφαλείας - ΑΔΑ: 61ΗΨ6-ΗΗΦ

Tue, 08/04/2015 - 15:42

Η 128ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος ασφαλείας του ΜΙΣΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΗΨ6-ΗΗΦ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αρίθμ. 66/2015 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης - ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ

Tue, 08/04/2015 - 15:38

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ' αρίθμ. 66/2015, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 31/2015 της 115ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Εναέριου Τ/Κ Στόχου - ΑΔΑ: Ω1ΗΠ6-Σ14

Tue, 08/04/2015 - 10:13

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού υπ' αριθμ. 31/2015, με τροποποίηση των όρων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών ενός (1) εναέριου Τ/Κ στόχου μεσαίων επιδόσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΗΠ6-Σ14

Pages