ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ http://www.eaas.gr/index.php/category/paratherismos en ΚΑΑΥ, 9η Παραθεριστική Περίοδος http://www.eaas.gr/index.php/news/kaay-9e-paratheristike-periodos <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΚΑΑΥ, 9η Παραθεριστική Περίοδος</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Εκ της ΕΑΑΣ ανακοινώνεται ότι για την επόμενη (9η) παραθεριστική σειρά, από 23 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2018, στην ΕΑΑΣ διατίθενται δέκαπέντε (15) οικήματα.</p> <p>Σ' αυτά θα παραθερίσουν οι παρακάτω:</p> <p> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="536"><colgroup><col /><col /><col /><col /><col /><col /></colgroup><tbody><tr height="24"><td colspan="6" height="24" style="height:24px;width:536px;">9η  ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  ( 23/8 ΕΩΣ 4/9 )  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 37</td> </tr><tr height="31"><td height="31" style="height:31px;">Α/Α</td> <td style="width:98px;">ΒΑΘΜΟΣ  ΟΠΛΟ/ΣΩΜΑ</td> <td style="width:110px;">ΕΠΩΝΥΜΟ</td> <td style="width:92px;">ΟΝΟΜΑ</td> <td style="width:107px;">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</td> <td style="width:64px;">Α. Μ.</td> </tr><tr height="15"><td height="15" style="height:15px;">1</td> <td style="width:98px;">ΛΓΟΣ ε.α. (ΜΧ)</td> <td style="width:110px;">ΤΖΕΦΡΙΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΓΕΩΡΓΙΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">52374</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">2</td> <td style="width:98px;">ΣΧΗΣ ε.α. (ΠΖ)</td> <td style="width:110px;">ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΝΙΚΟΛΑΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">44575</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">3</td> <td style="width:98px;">ΤΧΗΣ ε.α. (ΤΘ)</td> <td style="width:110px;">ΑΛΕΞΙΟΥ</td> <td style="width:92px;">ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">54706</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">4</td> <td style="width:98px;"> - </td> <td style="width:110px;">ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ</td> <td style="width:92px;">ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΙΑ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">0</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">5</td> <td style="width:98px;">ΣΧΗΣ ε.α. (ΤΧ)</td> <td style="width:110px;">ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">47469</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">6</td> <td style="width:98px;">ΥΠΤΓΟΣ ε.α. (ΠΖ)</td> <td style="width:110px;">ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΝΙΚΟΛΑΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">30837</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">7</td> <td style="width:98px;"> - </td> <td style="width:110px;">ΤΥΡΣΕΛΗΣ</td> <td style="width:92px;">ΝΙΚΟΛΑΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                 <wbr></wbr>                     </td> <td style="width:64px;">0</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">8</td> <td style="width:98px;">ΣΧΗΣ ε.α. (ΠΒ)</td> <td style="width:110px;">ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΑΝΔΡΕΑΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">50672</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">9</td> <td style="width:98px;">ΣΧΗΣ ε.α. (ΥΠ)</td> <td style="width:110px;">ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ</td> <td style="width:92px;">ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">48050</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">10</td> <td style="width:98px;">ΛΓΟΣ ε.α. (ΠΖ)</td> <td style="width:110px;">ΜΗΛΙΤΣΗΣ</td> <td style="width:92px;">ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">61354</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">11</td> <td style="width:98px;">ΣΧΗΣ ε.α. (ΠΖ)</td> <td style="width:110px;">ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ</td> <td style="width:92px;">ΚΥΡΙΑΚΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">48593</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">12</td> <td style="width:98px;">ΛΓΟΣ ε.α. (ΠΖ)</td> <td style="width:110px;">ΚΑΛΙΩΡΑΣ</td> <td style="width:92px;">ΙΩΑΝΝΗΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">57273</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">13</td> <td style="width:98px;">ΛΓΟΣ ε.α. (ΤΧ)</td> <td style="width:110px;">ΚΑΛΙΩΡΑΣ</td> <td style="width:92px;">ΣΠΥΡΙΔΩΝ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">57157</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">14</td> <td style="width:98px;">ΑΝΤΓΟΣ ε.α. (ΤΘ)</td> <td style="width:110px;">ΔΙΑΛΕΤΗΣ</td> <td style="width:92px;">ΦΩΚΙΩΝ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">34209</td> </tr><tr height="17"><td height="17" style="height:17px;width:64px;">15</td> <td style="width:98px;">ΑΝΤΓΟΣ ε.α. (ΔΒ)</td> <td style="width:110px;">ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ</td> <td style="width:92px;">ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</td> <td style="width:107px;">ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        </td> <td style="width:64px;">36522</td> </tr></tbody></table><p>Οι υπόλοιποι που είχαν επιλεγεί για την παραθεριστική σειρά αυτή, να μην μεταβούν στα ΚΑΑΥ, αν δεν ειδοποιηθούν για το αντίθετο.</p> <p>Σταθόπουλος Βασίλειος</p> <p>Αντγος ε.α - Μέλος ΔΣ της ΕΑΑΣ</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/admin" lang="" about="/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">dnacreative</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sun, 08/19/2018 - 10:21</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2018-08/kaay2_0.jpg?itok=3TRx0Xh_" width="1530" height="640" alt="kaay" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/paratherismos" hreflang="en">ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=84&amp;2=comment&amp;3=comment" token="5ee033d5"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Sun, 19 Aug 2018 14:21:43 +0000 dnacreative 84 at http://www.eaas.gr Παραθερισμός ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ http://www.eaas.gr/index.php/news/paratherismos-kaay-ag-andrea <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παραθερισμός ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="e3150429-ca09-4f5b-a4d9-9bb21f1377c9" href="/sites/default/files/inline-files/epikapotel.xlsx">ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="405550c3-1ed7-46a9-b96b-5328f54205ef" href="/sites/default/files/inline-files/1%20seira_0.xlsx">1 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="5d59e9c7-d5bc-4863-9881-4504c41fc34b" href="/sites/default/files/inline-files/2%20seira.xlsx">2 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="d7238751-e6d7-47ac-934a-88d18845d7bd" href="/sites/default/files/inline-files/3%20seira.xlsx">3 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="67bb3154-5bef-4b02-902c-4e0f61f38c27" href="/sites/default/files/inline-files/4%20seira.xlsx">4 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="a58d8d6e-e486-4cb4-9673-6d7543a5d40f" href="/sites/default/files/inline-files/5%20seira.xlsx">5 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="314530bb-a99a-41ec-a868-bec2de1925f9" href="/sites/default/files/inline-files/6%20seira.xlsx">6 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="8080ff3f-a6f3-4407-8844-f1a9bdcd9e04" href="/sites/default/files/inline-files/7%20seira.xlsx">7 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="31331ec0-4d70-427d-ae42-f5906f78cc9e" href="/sites/default/files/inline-files/8%20seira.xlsx">8 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="a9d27dd4-3a78-42b0-8ff7-be2101794007" href="/sites/default/files/inline-files/9%20seira.xlsx">9 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="0a65d9eb-967e-4848-91c4-e5a9ec604afd" href="/sites/default/files/inline-files/10%20seira.xlsx">10 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="5ef20811-e50b-4d04-9b99-bb9b1f8a81a9" href="/sites/default/files/inline-files/11%20seira.xlsx">11 ΣΕΙΡΑ</a></p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/admin" lang="" about="/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">dnacreative</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 08/02/2018 - 14:10</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2018-08/kaay2.jpg?itok=mOzj-meQ" width="1530" height="640" alt="ΚΑΑΥ" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/paratherismos" hreflang="en">ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=77&amp;2=comment&amp;3=comment" token="3dddc31d"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Thu, 02 Aug 2018 18:10:04 +0000 dnacreative 77 at http://www.eaas.gr Παραθερισμός παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις Σ.Ξ. έτους 2018 http://www.eaas.gr/index.php/news/paratherismos-paidion-se-paidikes-kataskenoseis-sx-etoys-2018 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παραθερισμός παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις Σ.Ξ. έτους 2018</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><div class="row"> <div class="col-md-7"> <p><a href="http://eaas.gr/201806201032.pdf">Κατεβάστε το αρχείο</a></p> </div> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/admin" lang="" about="/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">dnacreative</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 03/21/2016 - 23:34</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2018-06/468770_259493184156715_1751918256_o.jpg?itok=1JT-5KET" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/paratherismos" hreflang="en">ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">12</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3&amp;2=comment&amp;3=comment" token="6e0ecf62"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Tue, 22 Mar 2016 03:34:40 +0000 dnacreative 3 at http://www.eaas.gr The website encountered an unexpected error. Please try again later.