E.A.A.Σ.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

Ιστορικό

H Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com τηλ. 2103632964

 
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.
(Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος)
 
 Η ΕΑΑΣ ιδρύθηκε το 1938 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 με τον τίτλο    “ Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων” και μετείχαν σ' αυτή όλοι οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων(Στρατού , Ναυτικού , Αεροπορίας, Χωροφυλακής). Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε  με τον ΝΔ 1171/72, σύμφωνα με τον οποίο δημιουργήθηκαν τρεις ενώσεις αποστράτων μία για κάθε κλάδο . Με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν οι ονομασίες των ενώσεων σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα. Η ΕΑΑΣ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και εποπτεύεται από το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ. Το έμβλημα της ΕΑΑΣ φαίνεται στην επικεφαλίδα του κειμένου.
 
 Η ΕΑΑΣ διοικείται από 11μελές διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει τριετή θητεία. Από το 1992 το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται κατόπιν πανελλαδικής ψηφοφορίας όλων των μελών της Ένωσης. Το ψηφοδέλτιο έχει ξεχωριστές υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΔΣ της  Ένωσης. Οι υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου πρέπει να φέρουν τον βαθμό του Αντιστράτηγου ή Υποστρατήγου εν αποστρατεία, και  να προέρχονται από τον Στρατό Ξηράς . Από τις υπόλοιπες  9 θέσεις του ΔΣ, δύο θέσεις καταλαμβάνονται υποχρεωτικά  από απόστρατους αξιωματικούς της  Ελληνικής  Αστυνομίας, ενώ ανά μία από μέλη προερχόμενα από το Δικαστικό και από το Οικονομικό Σώμα αντίστοιχα.
 
Τα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΣ βρίσκονται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 18α  στην Αθήνα . Η ΕΑΑΣ έχει 41 παραρτήματα  σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες των νομών στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα κυριότερα νησιά . Τα παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια διοριζόμενα από το ΔΣ της ΕΑΑΣ. Εκτός από τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΑΑΣ οποίος λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 160 ΕΥΡΩ, τα λοιπά μέλη των συμβουλίων των ενώσεων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.   Τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΣ (από τον βαθμό του Ανθυπασπιστή μέχρι του Στρατηγού) είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι  του Στρατού Ξηράς και προαιρετικά οι συνάδελφοι οι προερχόμενοι από την  Ελληνική Αστυνομία.    Σ’ αυτά περιλαμβάνονται  και τα ορφανικά μέλη των αποβιωσάντων (χήρες/οι). Το σύνολο των μελών ανέρχεται στις 42000 περίπου. Το κύριο  έσοδο της ΕΑΑΣ προέρχεται από τις υποχρεωτικές συνδρομές των μελών που είναι το 1% του μερίσματος που δίδεται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). Από τα ορφανικά μέλη κρατείται το 0,5% του μερίσματος από το ΜΤΣ. Για το έτος 2013 ο προϋπολογισμός της ΕΑΑΣ ανήλθε στις 650.000 ΕΥΡΩ περίπου. 
 
Το οργανόγραμμα της ΕΑΑΣ περιλαμβάνει :
 
Τον Πρόεδρο ( ΥΠΤΓΟΣ ε.α Ευάγγελος Δανιάς  ) 
Τον Αντιπρόεδρο (ΥΠΤΓΟΣ ε.α Βασίλειος Ροζής  )
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο(ΑΝΤΓΟΣ ε.α Κωνσταντίνος  Σκαρμαλιωράκης)
Τις υπηρεσίες της ΕΑΑΣ που είναι διαρθρωμένες ως εξής: Γενική Γραμματεία , Γραμματεία Συμβουλίου, Γραφεία: Μελετών,  Δημοσίων Σχέσεων, Διαχείρισης Χρηματικού,  Οικονομικού ελέγχου, Διαχείρισης Υλικού. Όλα τα γραφεία εποπτεύονται από τον Διευθύνοντα σύμβουλο πλην του γραφείου Οικονομικού Ελέγχου που υπάγεται απευθείας στο ΔΣ.
 
Η ΕΑΑΣ όπως καθορίζεται στον ιδρυτικό και τους μετέπειτα νόμους, ιδρύθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τους εξής σκοπούς:
α. Την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους. 
β. Την επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της .
γ. Την  παροχή οικονομικής βοήθειας και τη στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών, κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων .
δ. Την  βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
ε. Την μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.
στ. Την  διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και την συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. 
Ο ιδρυτικός νόμος του 1938 στους σκοπούς της Ένωσης προέβλεπε επιπλέον και την «Ίδρυση Οικονομικού Συνεταιρισμού» . 
Η ΕΑΑΣ εκδίδει μηνιαία εφημερίδα 24 σελίδων με τίτλο «Εθνική Ηχώ» , την οποία διανέμει δωρεάν στα μέλη της.
 
Το κύριο έργο της ΕΑΑΣ αφορά:
α. Στην οργάνωση εκδηλώσεων εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα. 
β. Στην έκδοση δελτίων ταυτοτήτων αποστράτων. 
γ. Στην διαδικασία επιλογής  των μελών της για τον παραθερισμό  σε στρατιωτικά θέρετρα. 
 
Μετά το ξέσπασμα της κρίσεως και τις δραστικές περικοπές των αποδοχών λόγω των μνημονίων, οι οποίες επέφεραν μειώσεις μέχρι και 60%, η ΕΑΑΣ ανέλαβε πρωτοβουλίες προς υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της. Ανελήφθησαν δράσεις  πρωτόγνωρες για απόστρατους του Στρατού και της Αστυνομίας. Τις  έγγραφες διαμαρτυρίες και τις ανακοινώσεις ακολούθησαν επισκέψεις σε  όλους τους επί κεφαλής των κομμάτων. Μέλη της ΕΑΑΣ άρχισαν να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές προκειμένου να ακουσθούν οι απόψεις των συνταξιούχων στρατιωτικών. Τα μέλη της ΕΑΑΣ ανέλαβαν να υπερασπίζονται και τους εν ενεργεία συναδέλφους τους, οι οποίοι στερούνται συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Η εφημερίδα της ΕΑΑΣ, «Εθνική Ηχώ» μετατράπηκε σε προμαχώνα των αποστράτων.  Το αποκορύφωμα των ενεργειών υπήρξε η οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων. Τον Οκτώβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν   στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα και τα Χανιά. Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2013, υπήρξε πρωτοφανής σε όγκο και παλμό .
     Για την ενότητα της δράσης των 3 θεσμικών ενώσεων (Στρατού , Ναυτικού και Αεροπορίας) έχει συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, στο οποίο συμμετέχουν οι Πρόεδροι και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Ενώσεων. Καθήκοντα Προέδρου του Συντονιστικού Συμβουλίου αναλαμβάνει  ο Αρχαιότερος των Προέδρων. Κατά την παρούσα περίοδο Πρόεδρος του Συντονιστικού είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης του Ναυτικού, Αντιναύαρχος ΠΝ εα Περβαινάς  Σπυρίδων.
Με αφορμή το θέμα των αποκαλύψεων σχετικά με τις προμήθειες στους εξοπλισμούς και την εμπλοκή απόστρατων στρατιωτικών, το συντονιστικό των Ενώσεων των Αποστράτων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει  απερίφραστα όσους αποδειχθεί ότι χρηματίσθηκαν. Όλοι αυτοί εκτός του ότι θα πρέπει τιμωρηθούν, θα πρέπει διαγραφούν και από μέλη των αντιστοίχων ενώσεων.  Είναι όμως άδικο να δυσφημείται  το σύνολο των στελεχών των Ε.Δ οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία  διαβιούν εν πενία, είναι έντιμοι και αξιοπρεπείς και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν , είναι αφοσιωμένοι στο πρώτιστο  καθήκον τους που είναι η υπεράσπιση της Πατρίδας .