E.A.A.Σ.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

Ακεραιότητα, κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και οι αξιωματικοί

Thu, 02/07/2013 - 03:52 -- superusereaas

Με αχαρακτήριστη αφέλεια ισχυρίζονται ορισμένες γραφίδες, παρουσιαστές ΜΜΕ και πολιτικοί, ότι έχουν "ξεπουληθεί" πολλά από τα κυριαρχικά δικαιώματα, η κυριαρχία δοκιμάζεται και η ακεραιότητα της χώρας κινδυνεύει.
Οι εξ ανατολών γείτονες επιχαίρουν κρυφά και με μυστικές παρεμβάσεις σε αρμοδίους μουσουλμανικών περιοχών ( χωρών) της Ανατολικής Μεσογείου προκαλώντας αναβολές και άλλες δυσχέρειες οριοθέτησης των ζωνών ενεργειακών, αλιευτικών κ.ά. δικαιωμάτων της Ελλάδας. Στους ίδιους αποδίδεται η πατρότητα της φράσεως για τις διεκδικήσεις σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, ότι είναι "τελειωμένη υπόθεση" καθόσον έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι κάθε είδους οικονομικής φύσεως εκμεταλλεύσεις προς εξυπηρέτηση του δημοσιοοικονομικού Ελληνικού χρέους στα μ ν η μ ό ν ι α  δανεισμού. Πουθενά δεν αναφέρονται οι  αναγνωρισμένες Δ ι ε θ ν ε ί ς  ε γ γ υ η μ έ ν ε ς  Σ υ ν θ ή κ ε ς που διέπουν τα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυριαρχίας και ακεραιότητας της χώρας.

Η εσκεμμένη παράλειψη  του αποκλεισμού της σύνδεσης των  διμερών ή πολυμερών δανειστικών συμφωνιών με το Διεθνές Δίκαιο  που κατοχυρώνει την οντότητα  που ενσαρκώνεται από το σύγχρονο έθνος (πατρίδα, ως απόλυτη και αδιαίρετη ανωτάτη πολιτική αρχή διεθνώς αναγνωρισμένη), ανάγεται σαφώς σε σκόπιμες και δόλιες ενέργειες που υπονομεύουν τα  πραγματικά- ζωτικά "κοινά συμφέροντα" του Ελληνικού πληθυσμού, όπως ο ορυκτός πλούτος, οι διάφορες οριοθετήσεις ζωνών-περιοχών Ελληνικής κυριαρχίας σύμφωνα με το διεθνές νομικό καθεστώς κ.ά.
Επίσης, προκαλούν ορέξεις ξένων "αρπακτικών" εμπορικών επιχειρηματιών να εκμεταλλεύονται την αστάθεια στην περιοχή για να επιβάλλουν δυσμενέστερους επενδυτικούς όρους. Με άλλα λόγια, οι  ενώ αγνοούνται οι σχετικές  διεθνείς νομικές διατάξεις των οριοθετήσεων Ελληνικών ζωνών οικονομικής εκμετάλλευση, ταυτόχρονα προκαλούν οικονομικές ζημίες στον Ελληνικό πληθυσμό με π ο μ π ώ δ ε ι ς και α χ ρ ε ί ες  διεθνικές παραπληροφορήσεις σε βάρος των "κοινών συμφερόντων" του Ελληνικού λαού.  

Είναι αυτονόητο ότι οι ε.ε. και ε.α. αξιωματικοί, που έχουν εκπαιδευτεί και ταχθεί πρωτίστως για τις ηγεσίες των ενόπλων τμημάτων προάσπισης της ακεραιότητας, κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις έμπρακτες και φραστικές απειλές των απαράγραπτων ποικίλων δικαιωμάτων του Ελληνικού πληθυσμού στην επικράτειά του, που προκύπτουν από διεθνείς συνθήκες.

Ωστόσο, α π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν συλλήβδην και προκαταβολικά σύμφωνα και με τις αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές, τις δήθεν παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσα από συμφωνίες -μνημόνια ρυθμίσεων των δημοσιοοικονομικών της χώρας. Τις αδιάφορες ν ο μ ι κ έ ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  σ υ μ φ ω ν ί ε ς  μεταξύ Ελληνικών Κυβερνήσεων και  δανειστών της χώρας (για το οποιοδήποτε διεθνές νομικό καθεστώς), σε καμιά περίπτωση συνιστούν απαλλοτριώσεις "κεκτημένων κυριαρχικών δικαιωμάτων", τα οποία δεν αναστέλλονται προσωρινά είτε παραχωρούνται οριστικά παρά μόνο με βάση τις εγγυημένες διεθνείς συνθήκες.
Η ελεύθερη έκφραση της βούλησης αυτής των Ελλήνων αξιωματικών συνάδει με το κύριο καθήκον της εθνικής συνταγματικής αποστολής τους στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, με τα οποία ρυθμίζονται πάγια και αμετάκλητα τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι διεθνείς σχέσεις του Ελληνικού κράτους. Σε περίπτωση που θα απειληθούν τα πάγια και αμετάκλητα κυριαρχικά δικαιώματα του Ελληνικού κράτους, οι αξιωματικοί έχουν επαρκώς γαλουχηθεί με τα εθνικά δημοκρατικά ιδεώδη της σχεδιασμένης και αποτελεσματικής προάσπισης τους, με την ισχύ των οπλικών συστημάτων, τις γνώσεις  και τις εμπειρίες που διαθέτουν σε υπερθετικό βαθμό.
 Επομένως, οι πομφόλυγες , απερίσκεπτες και παραλλαγμένες διαδόσεις περί ξεπουλήματος της "εθνικής κυριαρχίας" στις  καθημερινές συζητήσεις, αγνοώντας  την ανάγκη να χρησιμοποιείται ο όρος αυτός αποκλειστικά και μόνο  για το σκοπό που εξαγγέλθηκε (ως πυρήνας της δημιουργίας του κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους), προκαλούν θυμηδία, όντας ανίσχυρες να οδηγήσουν σε αμφισβητήσεις της ανεξαρτησίας και την αυτονομίας του Ελληνικού Κράτους που του εξασφαλίζουν αφενός οι εγγυημένες διεθνείς συνθήκες και αφετέρου οι αντιστάσεις του Ελληνικού πληθυσμού με αιχμή του δόρατος τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Ειδικότερα, η σκόπιμη παραπληροφόρηση για τους κινδύνους συρρίκνωσής των δικαιωμάτων επί της  Ελληνικής ΑΟΖ, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας του 1982, διασαφηνίζεται ότι δε διακρίνονται οι έννοιες μεταξύ "Κυριαρχίας" και "κυριαρχικών δικαιωμάτων" της Ελλάδας σε αυτήν και ότι αμφότερα συνθέτουν το "κοινό συμφέρον των Ελλήνων πολιτών" εντός των ορίων  του κράτους τους το οποίο υπερασπίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί μέχρι θανάτου. Ας μην "κόπτονται" οι γείτονες  θεωρώντας την υπόθεση αυτή τελειωμένη διότι θα απογοητευτούν σύντομα.
 
Η Ελληνική ΑΟΖ (ερυθρό χρώμα)

Παράρτημα: